Det er skolestart, og mennesker i livets første fase strømmer til skoler, høyskoler og universiteter. Vår egen katekese skal snart i gang. Den første lørdagen i måneden er dagen for katekese i vår menighet. I år åpner vi lørdag 3. september.

Katekese er noe de fleste forbinder med barn og ungdom. Dét er bare delvis riktig. Tilegnelse av kunnskap er et livslangt prosjekt, og vi har også et katekese-tilbud for voksne. Vi oppfordrer således alle i menigheten til å delta i den gruppen som best passer både hva angår alder – og visdom!

Visdom, ja. Hva er nå det? Den athenske filosofen Sokrates ble spurt, og hans svar er like gyldig i dag som for flere tusen år siden: «Det høyeste mål på visdom er å vite hvor mye man ikke vet». Sa Sokrates.

Nettopp denne edle kunnskapen om egen begrensning henspeiler direkte på søndagens tekst. Som handler om frelsen, om hvor mange som søker frelse på samme måte som man søker seier på idrettsbanen. Ved stadig å bli bedre. Likevel, de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. Sier Jesus i søndagens tekst.

Frelsen er ikke en seier i et fromhetsmesterskap. Frelse vinner vi ikke, frelsen blir oss forunt. De som tror på, og lever etter, Guds ord blir frelst fordi Gud er barmhjertig. Han kjenner våre grenser, slik vi selv må lære oss å kjenne vår begrensning. Det er dette som både er visdommens, og frelsens kilde.

Vi skal strebe, både etter visdom og etter frelse.  Og vi skal vite at vi aldri når helt frem, verken til visdom eller frelse, ved egen hjelp alene. Det er derfor vi skal takke, og tilbe, Den Barmhjertige Gud.

Det finnes forresten mange former for tilbedelse. Én er å dra på pilegrimsreise. Jeg arrangerer slike hver sommer, men i år satte flystreiken en effektiv sperre for årets andre reise til Lourdes. Den måtte utsettes til kommende og neste uke. I mitt fravær vil Georg Aker, permanent diakon i Larvik, holde gudstjeneste søndag 28. august, med kommunion.

Og neste fredagsbrev finner du på denne websiden fredag 2. september. Dagen før katekesen – vår egen visdomskilde – åpner for høstsesongen.

God helg!

                                                                                                          Hilsen p. Joseph