Frist for påmelding til Katekese hvert år er 1.Oktober.

Trykk på følgende link for påmelding https://vaarfrue.com/pamelding-til-katekese/

Oppstart av Katekesen finner sted den 03.September 2022, klokken 10.00-14.00. Vi møtes i Prestegården ved Vår Frue Kirke i Porsgrunn, Olavsgate 19 3922 Porsgrunn. Det vil bli holdt et informasjonsmøte for Foreldre gjeldende for Konfirmanter og Første Kommunionskull ved start.

Det er viktig at alle foreldre som har barn som skal delta på undervisning umiddelbart registrerer sine barn gjennom følgende påmeldings link over.

Konfirmanter og Første Kommunionsbarn: For Konfirmanter presiserer vi at det kreves 2års katekese undervisning for å bli konfirmert. Det er viktig at de møter opp fra start og er motiverte for å bli konfirmert. Forfall aksepteres ikke uten gyldig begrunnelse. Det er obligatorisk deltakelse i Katekesemessen fra kl.13-14.00.

Nærmere informasjon om disse premisser blir holdt ved informasjonsmøte den 03.September.

For alle: Til sist minner vi om at alle innbetaler katekese avgift ved oppstart. Informasjon om dette finner du her https://vaarfrue.com/kontigent/ . Husk å presisere navn på barnet og klasse.

Husk å medbringe:

  • Skrivesaker
  • Matpakke og Drikkeflaske
  • Riktig klær til riktig årstid

Vell møtt og Hjertelig Velkommen !