Førstkommende mandag, den 15. august, feirer hele katolsk kirke Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen, men i menigheten vår feirer vi en dag før på kommende søndag. En viktig feiring, ikke minst for oss – som tilhører Vår Frue menighet! Ved å ta Jomfru Maria inn i sin herlighet, har Vårherre dessuten innfridd det løfte han ga Maria og viser dermed at han akter å innfri sitt løfte til alle troende om et evig liv i Guds himmel. Jomfru Maria er alle troendes representant. Det er henne vi henvender oss til med våre ønsker om forbønn.

Vi viser Marias nærvær på så mange måter. I mange år har vi eksempelvis hatt en egen statue av Maria i menighetens hage. Den selvsamme hagen er for tiden i stor forandring. Fukt og tilsig av vann har lenge vært et problem både i grunnen under kirken og under menighetens øvrige bygg. Takket være innsats og støtte både fra bispedømmet og vår egen menighet er vi nå i ferd med å sikre hele tomten, med ny drenering.

Og i den forbindelse har vi også tenkt å styrke Marias nærvær i menighetens hage. Vi har etablert en komite som utvikler planer om et Maria-tabernakel. Fra Bibelen vet vi at et tabernakel var betegnelsen på israelittenes hellige telt. Deres flyttbare tempel. Takhimmelen over alteret i våre kirker kalles også tabernakel, og nå skal vi bygge et tabernakel over vårt utendørs Maria-alter. Det skal holdes i samme dragestil som vår kirke. Vi ønsker å skape et sted i friluft, midt i Porsgrunn, som er tilgjengelig for alle, og som kan gi rom for kontemplasjon. Et sted for stillhet, for bønn og refleksjon, midt i et travelt bysentrum.

Fortsatt er vi et stykke unna realisering av planene. Vi er avhengige både av forbønn og støtte. Ikke minst økonomisk. Jeg ber derfor alle som leser dette brevet om all form for støtte: Spre nyheten til venner og medtroende, gå i forbønn og bli gjerne med på dugnaden, både praktisk og økonomisk. Dette er et viktig felles løft for menigheten – et løft som ikke bare menigheten vil nyte godt av. Tanken er at Maria-tabernakelet skal nå ut over gjerdet til menighetens nydrenerte tomt.  Ut til hele byen, ut til hele fylket.

Slik Herrens nåde når ut til oss alle. Med Jomfru Maria som vår første, og største, representant.

God helg!

                                                                                                                                                             Hilsen p. Joseph