Ingen kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier.

Søndagens tekst – fra Lukas’ fjortende kapittel – kan falle oss alle litt tungt for brystet. Det er sterk kost, ikke minst dersom man, som de fleste av oss, foretrekker de mer trøstende og oppmuntrende ordene fra Jesus. Særlig på en søndag. Tilsynelatende er det både diktatorisk, og ganske grotesk, vil mange mene.

… ingen av dere kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier.

Fortsetter Jesus. Og oppfordrer oss til å bære våre kors, og å følge Ham.

Jeg synes også dette er sterkt. Jeg har, i likhet med alle andre mennesker, bånd som knytter meg tett til mitt jordiske liv, bånd jeg nødig vil bryte. Likevel finner jeg en forsoning i Jesu ord. Også i disse, tilsynelatende uforsonlige setningene.

Stikkordet er å velge. I praksis: Å velge å legge ens liv, med alt hva dét innebærer i Jesu hender. Å velge å overgi seg.
Skje din vilje, og ikke min – ber vi. Seks ord som vi kanskje uttaler uten helt å reflektere over omfanget av det vi sier. For nettopp denne bønnen er sentral i forhold til søndagens tekst: Vi VELGER å underkaste oss Jesu vilje. Vi VELGER å la Han overta styringen av våre liv. Vi VELGER – i praksis – å tilsidesette alle våre prioriteringer, alle våre bindinger, alle de tinger vi elsker og setter pris på, såfremt disse strider mot Hans vilje.

 …la din vilje skje ….

Det er en sterk bønn. Men jeg vil mene at den ikke er det samme som underkastelse under en diktatorisk forkynner 2000 år tilbake i tid.
Det er et valg.

Det er å velge å legge våre liv i Guds hender, i tillit til at nettopp denne handlingen bidrar til å ta fokuset bort fra våre egne prioriteringer, begrenset av tid og rom. I stedet VELGER vi å be om å bli tatt opp i Guds plan for våre egne liv, i tro på og tillit til at nettopp denne planen inngår i Guds plan for menneskeheten, for alle våre jordiske liv, til alle tider. Og i tillit til at denne store planen vil det gode, vil frelsen, for oss alle. Vi velger bort våre begrensede liv, til fordel for den endeløse frelse Jesus forkynner.

For å si det med St. Frans:

Det er ved å gi at vi får
Det er ved å tilgi at vi selv får tilgivelse
Det er ved å miste våre liv at vi vinner liv
Det er ved å at vi oppstår til evig liv

Kjære venner – måtte Jesus gjennom sin gjerning, og sitt offer, gi oss styrke til å velge Guds vilje.
God helg!

p. Joseph

(p.s: Neste uke, fredag 9. september, er jeg bortreist, og er tilbake fredag 16. september. Neste fredagsbrev blir altså publisert lørdag 17. september)