Helt nytt uteområde! Dette vil bli resultatet når arbeidene med området rundt vår menighetskirke blir fullført.

Bispedømmet har påtatt seg den betydelige utgiften det er å foreta en fullstendig ny fundamentering av området rundt kirken. Dette arbeidet bekostes av Oslo Katolske Bispedømme – OKB – i egenskap av å være grunneier for kirken og området rundt.

Betydelig egeninnsats
Menigheten har bidradd med en egenandel på en drøy million kroner, pluss betydelig dugnadsinnsats. Vi er nå i ferd med å klargjøre en tomt som tilfredsstiller alle moderne krav til infrastruktur hva angår drenering og avløp.

Arbeidet med å re-fundamentere området rundt kirken er ved utgangen av november i ferd med å avsluttes

Nytt Maria-tabernakel
I tillegg er fundamentet solid lagt for prosjektets del 2: En betydelige opprustning og fonyelse av det som skal bli menighetens egen hage. Med et tabernakel viet Maria som sentrum, omkranset av benker, heller til gangstier og plen/beplantning. Dette arbeidet har vært under utredning i lengre tid, det er utarbeidet tegninger av et stilriktig tabernakel og en like stilriktig ny port mot gaten.

Mer informasjon kommer snart
Nå gjenstår en ferdig utredning og endelig budsjettering av dette arbeidet, som garantert vil kreve mye av menighetens medlemmer. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon!