Vi gleder oss å ha katekesesundervisning igjen for alle barn og ungdommer (konfirmanter) på første lørdag hver måned fra september (03.09.2022), kl.10.00, og deretter med familiemesse, kl.13.00.

Jeg ber foreldre å registere deres barn på forhånd til undervisningen. (registeringsskjema eller «online» på nett https://vaarfrue.com/pamelding-til-katekese/).

Alle er hjertelig velkommen!