Vår Frue Kirke

Kategori: Messer


Julens liturgiske program 2016

Les mer

Ekstra messe på polsk

Denne lørdagen (8.oktober) får vi besøk av en polsk prest som feirer messe kl 18:00 i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Velkommen.

Les mer

TLM – Messefering etter ekstraordinær form

Messefeiring etter ekstraordinær form Den «gamle» messen på latin feires regelmessig i Vår Frue kirke hver siste fredag i måneden kl 18:00 og første gang etter sommeren er fredag 30. september. Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen og alle…

Les mer

Messe i Olavskirken ruin i Bamble (Skeidi kirke)

Messe i Olavskirken ruin Onsdag 29. juni kl 18:00 feires det katolsk messe i Olavskirken ruin (Skeidi Kirke) ved Bamble kirke (ved E-18). Ruinen er restene etter en stenkirke fra før 1150 – trolig fra 1130 – og var viet…

Les mer

Førstekommunion 2016

Førstekommunion i Vår Frue Kirke Årets førstekommunion feires i høymessen søndag 12. juni kl 11:00. Det er øvelse og skriftemål dagen før, lørdag 11. juni, kl 14:00. Det er også mulig for foreldrene å skrifte denne dagen. På grunn av…

Les mer

Årets konfirmanter

Biskop Bernt I. Eidsvig feiret pontifikalmesse med konfirmasjon i Vår Frue Kirke søndag 29. mai. Bildet viser konfirmantene sammen med biskopen, prestene, kateketen og ministrantene. I tillegg til feiringen i Porsgrunn er det også feiret konfirmasjon i kapellet i Rjukan,…

Les mer

Konsertmesse 16. mai kl 12:00

Etter messen blir det kirkekaffe i menighetssalen og mulighet til å treffe kormedlemmene.

Les mer

Påsken 2016

Les mer

Konfirmasjon og Førstekommunion 2016

Konfirmasjonsdato i Porsgrunn er søndag 29. mai kl 11:00. Denne dagen kommer biskop Bernt Eidsvig til Vår Frue Kirke for å meddele ferming. Det blir en kort mottagelse etter Messen. Førstekommunion i Porsgrunn er søndag 12. juni kl 11:00. Konfirmasjon…

Les mer

Askeonsdag

Tid for faste Onsdag 10. februar markerer Kirken starten på sin 40 dagers forberedelse til påske. I Vår Frue Menighet feires det askeonsdagsmesse kl 11:00 og 18:00 på norsk og kl 19:00 på polsk. I tillegg er det Katolsk Forum…

Les mer