Vår Frue Kirke

Kategori: Messer


Missa Cantata i Vår Frue Kirke

Idag, fredag 23. mai kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender….

Les mer

Mariafest i Vår Frue Kirke

Denne søndagen, 25. mai, feirer Vår Frue Menighet mariafest kl 11:00 med høytidelig prosesjon. Vi starter ved Mariaalteret i hagen og går deretter til Kirken. Etter Høymessen er det en utvidet kirkekaffe hvor alle de nasjonale gruppene tilbyr matretter fra…

Les mer

Øystein Lund presteviet 1. mai 2014

Les mer

Konfirmasjon i Vår Frue Kirke

Torsdag 1. mai kommer bispedømmets generalvikar monsignore Hai til Vår Frue menighet for å meddele konfirmasjonens sakrament til 33 ungdommer. På grunn av det store antallet er konfirmantgruppen delt i to slik at det feires Messe kl 11:00 og kl…

Les mer

Markering av helligkåringen i Domkirkens menighet

Les mer

Mass for the Filipino community

This evening fr. Boie, the senior chaplain to the Filipino chaplaincy, celebrated Mass in Tagalog in the Church of Our Lady. Fr. Boie will celebrate Mass at Our Lady’s Church once a month. More information will become available at a…

Les mer

Mass for the Filipino community

Wednesday 23rd of April fr. Amando B. Alfaro (fr. Boie) will celebrate Mass at Our Lady’s Church in Porsgrunn. Mass begins at 18:00. Fr. Boie is chaplain for the filipino community in our diocese. There will be no church coffee…

Les mer

Messe på eritreisk i Vår Frue Kirke, Porsgrunn

Det er tidligere kunngjort at det skal være Messe på eritreisk søndag 30. mars kl 13:00. Denne er nå flyttet til lørdag 5. april kl 15:00. Det blir kirkekaffe etter Messen slik at vi kan ønske p. Tekle velkommen. På…

Les mer

Askeonsdag

Idag, den 5. mars feires det askeonsdagsmesse med utdeling av askekors kl 18:00 (på norsk) og kl 19:00 (på polsk). Det utdeles også askekors etter messen i Drangedal (på fredag) og Kragerø (på lørdag).

Les mer