Vår Frue Kirke

Kategori: Nyheter


Ungdomsaktiviteter i høstferien

Første halvdel av høstferien (10.-13. oktober) er ungdomslaget vertskap for LAN i menighetssalen i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Arrangementet er åpent for medlemmer av KULIP og ungdommer som deltar i konfirmantundervisningen i menigheten. Mer info finner du på KULIPs…

Les mer

Ekstra messe på polsk

Denne lørdagen (8.oktober) får vi besøk av en polsk prest som feirer messe kl 18:00 i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Velkommen.

Les mer

TLM – Messefering etter ekstraordinær form

Messefeiring etter ekstraordinær form Den «gamle» messen på latin feires regelmessig i Vår Frue kirke hver siste fredag i måneden kl 18:00 og første gang etter sommeren er fredag 30. september. Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen og alle…

Les mer

Innføring i katolsk tro og kristenliv

En samtalegruppe om katolsk tro og kristenliv Troskurset er et tilbud til alle (både katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å vite mer om katolsk tro og kristenliv. For de som tar sikte på å bli tatt opp i den katolske…

Les mer

Katekese

Velkommen til katekese Første katekesedag er lørdag 20. august og vi starter dagen med familiemesse kl 11:00 som vanlig. Informasjon om katekesen for høsten 2016 er nå oppdatert på hjemmesiden og brev vil bli sendt ut til husstandene iløpet av…

Les mer

Messe i Olavskirken ruin i Bamble (Skeidi kirke)

Messe i Olavskirken ruin Onsdag 29. juni kl 18:00 feires det katolsk messe i Olavskirken ruin (Skeidi Kirke) ved Bamble kirke (ved E-18). Ruinen er restene etter en stenkirke fra før 1150 – trolig fra 1130 – og var viet…

Les mer

Menighetsrådsvalg 2016

Søndag 5. juni til og med søndag 12. juni har medlemmer av Vår Frue menighet mulighet til å avlegge stemme i forbindelse med menighetsrådsvalget for perioden 2016-2018. Stemmesedler ligger i våpenhuset og i menighetssalen, men du kan også skrive dem…

Les mer

Vår Frue Menighet gratulerer

Vår Frue menighet gratulerer St. Gudmund menighet på Jessheim med kirkevigsel av sognekirken idag, lørdag 4. juni.

Les mer

Dugnad i Vår Frue Menighet

Les mer

Internasjonal Kulturdag 15. mai 2016

Les mer