DUGNAD

Vårdugnad

Menigheten arrangerer vårdugnad lørdag 12. mai fra kl 09:00. Kirkerommet skal vaskes og treverk poleres. Hagen trenger også å gjøres istand. Ta med godt humør og de redskaper du trenger. Det vil bli servert mat og kaffe underveis.

Viktig oppdatering om messer uke 27 og 28 (6.-16. juli)

Torsdag 6. juli og fredag 7. juli vil Vår Frue Kirke være stengt på grunn av utvendig tjæring av vegger. Det betyr at kveldsmessen på torsdagen er avlyst.

Søndag 9, juli feires det messe kl 09:30 og 11:00 som vanlig.

I uke 28 er alle hverdagsmessene flyttet til menighetssalen. Torsdag kveld er det ikke sakramentstilbedelse.

Søndag 16. juli feires det messer som vanlig.

Se ellers kalenderen for oversikt over messene i Vår Frue Kirke i Porsgrunn.

Dugnad

Lørdag 22. april er det dugnad i Vår Frue Menighet og vi håper at så mange som mulig kan stille opp. Vi starter kl 10:00 og den filippinske gruppen sørger for varm lunsj til alle som deltar. Tidligere år har vi vært ferdige før kl 15:00.

Vi må be deg ta med det utstyr som du skal bruke. Spesielt gjelder dette hageredskaper og gamle filler til å polere treverk i kirkerommet. Gjerne også vaskebøtter og kluter.

Den ene gruppen vil få ansvar for kirken. Det skal tørkes støv, støvsuges, vaskes og poleres.

Den andre gruppen vil jobbe i hagen. Vi har allerede fått trærne beskåret, men plen og noen av blomsterbedene må arbeides med, spesielt bak det røde huset. Eventuelle innkjøp underveis av blomster o.l. til beplantning gjør vi underveis.

Vel møtt!

Maikampanjen 2016

Ekstrakollekter i mai måned

Det er mai måned og som tidligere år blir det ekstrakollekt i alle høymesser og søndagsmesser denne måneden til inntekt for Maikampanjen 2016. Som ifjor går de innsamlede midler til nytt kjøkken i menighetssalen. Målet er å samle inn totalt 250.000,- kroner og med midlene fra forrige år er vi allerede over halvveis.

Kjøkkenet trenger en fullstendig oppgradering for å møte de behov menigheten har. Dette gjelder både utstyr og det elektriske anlegget.

For å få dette til trenger menigheten at alle hjelper til. Det er ikke snakk om hvor mye hver enkelt har mulighet til å gi, men at alle er med og bidrar.

I tillegg til innsamling ved utgangen på slutten av messene er det også mulig å gi en gave på menighetens konto: 6251.05.17275 – og husk å merke den med ‘maikampanje’. Hver uke vil dere få beskjed om hvor mye som er kommet inn og hva som skjer i forhold til prosjektets fremgang.

 

 

Dugnad pågår

Dugnad pågår i Vår Frue Kirke

En ivrig arbeidsgjeng har jobbet fra idag tidlig til sent på kveld for å slipe gulvet i kirken. I lang tid har det vært store skader på gulvet og nå (etter mange timers hardt arbeide) er den gamle lakken slipt av og skadene er reparert. Alt er klart for første strøk med lakk. Til og med lørdag ettermiddag er kirken stengt.