Ekstrakollekter i mai måned

Det er mai måned og som tidligere år blir det ekstrakollekt i alle høymesser og søndagsmesser denne måneden til inntekt for Maikampanjen 2016. Som ifjor går de innsamlede midler til nytt kjøkken i menighetssalen. Målet er å samle inn totalt 250.000,- kroner og med midlene fra forrige år er vi allerede over halvveis.

Kjøkkenet trenger en fullstendig oppgradering for å møte de behov menigheten har. Dette gjelder både utstyr og det elektriske anlegget.

For å få dette til trenger menigheten at alle hjelper til. Det er ikke snakk om hvor mye hver enkelt har mulighet til å gi, men at alle er med og bidrar.

I tillegg til innsamling ved utgangen på slutten av messene er det også mulig å gi en gave på menighetens konto: 6251.05.17275 – og husk å merke den med ‘maikampanje’. Hver uke vil dere få beskjed om hvor mye som er kommet inn og hva som skjer i forhold til prosjektets fremgang.