Vår Frue Kirke

Arkiv


Vår Frue Kirke og St. Joseph hospital midlertidig fredet

Telemark fylkeskommune har fattet vedtak om midlertidig fredning etter kulturminneloven av kulturmiljøet med det tidligere St. Joseph Hospital (Olavsgate 26) og Vår Frue kirke i Porsgrunn kommune. Telemark fylkeskommune mener kulturmiljøet St. Joseph hospital med Vår kirke har nasjonal kulturminneverdi…

Les mer