Telemark fylkeskommune har fattet vedtak om midlertidig fredning etter kulturminneloven av kulturmiljøet med det tidligere St. Joseph Hospital (Olavsgate 26) og Vår Frue kirke i Porsgrunn kommune.

Telemark fylkeskommune mener kulturmiljøet St. Joseph hospital med Vår kirke har nasjonal kulturminneverdi og må søkes bevart.

I sin melding legger fylkeskommunen vekt på at det katolske området i byen er unikt på nasjonalt nivå med tanke på at her er viktig nyere norsk religionshistorie, innvandrerhistorie og helse- og sosialhistorie samlet på et usedvanlig kompakt og godt bevart område.

Meldingen kom etter at Porsgrunn kommune gav rivetillatelse til det gamle hospitalet for å gjøre plass for utbygging av leiligheter. Ifølge fylkeskommunen gjør rivetillalesen at  kulturmiljøet står i fare for å bli ødelagt.

En midlertidig fredning er et strakstiltak for å hindre at nasjonale kulturminneverdier blir ødelagt eller skadet. Videre varsler fylkekommunen om at det nå startes en prosess med ordinær fredningssak sammen med de berørte parter for en eventuell permanent fredning. Det er gjennom denne prosessen at et endelig omfang og innhold av fredningen avklares.

Det midlertidige fredningsvedtaket omfatter både den gamle sykehusdelen i Olavsgate 26 som er berørt av rivetillatelsen og i tillegg området for den katolske kirke med kirke, prestebolig og villa for å sikre helheten og sammenhengen i kulturmiljøet.

Hele meldingen kan du lese HER.
Kart over fredningsområde St. Joseph finner du HER.