Vår Frue Kirke

Arkiv


Menighetens sommerfest 14. juni 2015

Kommende søndag (14. juni) feirer vi som tidligere år menighetens sommerfest med en utvidet kirkekaffe etter høymessen kl 11:00. Alle de forskjellige nasjonale gruppene inviteres til å bidra med et utvalg med mat fra sitt hjemland som selges til inntekt…

Les mer