Etter katekesemessen kl 11:00 idag er det møte for foreldre og foresatte som har kandidater til konfirmasjon. Møtet starter kl 15:00 og vil vare omtrent én time. Møtested: Menighetssalen

Idag er også siste frist til å levere brevet til biskopen, registrering for konfirmasjon og dåpsattester. Informasjon om dette ble gitt allerede ved skoleårets start.