Fredag 11.april

19:00 Messe i Notodden

Lørdag 12. april

12:00 Messe i St. Johannes kapell, Rjukan

18:00 Messe i Mo Kyrkje

18:00 Messe på polsk

PALMESØNDAG (13.april)

09:30 Fromesse

11:00 HØYMESSE med velsignelse av palmegrener (Messen starter ved inngangen til menighetssalen) Ta med deg «palmegren» som du ønsker velsignet. Vi har små grener til utdeling, men det er kun én gren pr. person.

Husk at det er kakelotteri denne dagen.

TIRSDAG og ONSDAG i Den Stille Uke

18:00 Messe

SKJÆRTORSDAG (17.april)

18:00 HØYMESSE

19:00 Vake (avsluttes ca. kl 21:00)

LANGFREDAG (18.april)

12:00 Mulighet for skriftemål (polsk/engelsk/norsk)

14:00 Korsvei

15:00 LANGFREDAGSLITURGI

18:00 Økumenisk korsvandring (starter på Rådhusplassen)

LØRDAG (19. april)

14:00 Mulighet for skriftemål (norsk/engelsk)

14:00 Velsignelse av påskemat (polsk)

15:00 Mulighet for skriftemål (polsk)

15:00 Velsignelse av påskemat (norsk/latin)

22:00 PÅSKEVIGILIE (starter ved menighetssalen)

Husk at etter Vigilien er det kirkekaffe i menighetssalen med enkel servering

PÅSKEDAG (20.april)

11:00 HØYMESSE, Herrens Oppstandelse

13:00 Messe på polsk

2. PÅSKEDAG (21. april)

11:00 Messe på polsk

14:00 Messe i Kragerø