Leafy-Palm-BranchesPalmesøndag feirer vi til minne om Herrens inntog i Jerusalem.

Messen starter ved inngangen til menighetssalen og her vil det være mulig å ta en gren som blir velsignet eller du kan ta med deg en gren hjemmefra.

I Den Katolske Kirke er det tradisjon å spare på palmegrenen og ta den med hjem. Den kan du for eksempel henge over et krusifiks som du har på veggen. Uken før neste askeonsdag – begynnelsen på fasten – tar du med deg den gamle grenen til kirken. Den blir så brent og asken brukes til utdeling av askekors for å markere starten på fastetiden.

I Norge er det ikke så lett å få tak i ekte palmegrener, så vi bruker grener fra vintergrønne trær eller busker, som f.eks tuja. Skulle du likevel få tak i et blad fra en palme kan du ta det med deg til kirken.

Mange steder er det tradisjon å lage et kors av en palmegren. Det gjør du slik:

palmcros