pope-francis-easter-vigiljpg-e8c425db8cffb2a1Påskevigilien eller påskenatt er en gudstjeneste som feires kvelden før påskedag. Den feires etter solnedgang, når påskedagen har begynt ifølge kirkelig tidsregning, som den første feiringen av Kristi oppstandelse.

Vigilien består av:

  • Tenning av påskelyset, som gjøres utenfor kirken og følges av en prosesjon inn i kirken
  • Påskelovsangen
  • Ordets liturgi, som er utvidet til ni lesninger
  • Velsignelse av dåpsvann og fornyelse av dåpsløftene
  • Nattverdens liturgi

Under påskevigilien ringer kirkeklokkene, sammen med små håndklokker inne i kirken, for første gang siden skjærtorsdag, mens man synger Ære være Gud i det høyeste. Ettersom dette skjer rundt midnatt er det mange steder vanlig at man av hensyn til naboer ikke bruker kirkeklokkene, men bare håndklokker.

Et annet spesielt element er «det store Halleluja». Under fastetiden brukes ikke dette gledesropet i gudstjenestene, og når man tar det i bruk igjen under vigilien skjer dette gjerne under spesielt høytidelige former.

tekst: Wikipedia