jesus-easterPåskedag, eller første påskedag, er høytiden for Herrens Oppstandelse.

Påskedag markerer også slutten på fastetiden, og dette markeres av mange med et stort påskemåltid. Lam er spesielt vanlig.

Feiringen av påskedagen starter sent på påskeaften. Opprinnelig våket man hele natten, men i moderne tid er dette sjelden.

Påskedagen er den første dagen i en oktav. De påfølgende dager frem til neste søndag har derfor, liturgisk sett, samme status som søndager.

tekst: Wikipedia