Wednesday 2image_mini3rd of April fr. Amando B. Alfaro (fr. Boie) will celebrate Mass at Our Lady’s Church in Porsgrunn. Mass begins at 18:00.

Fr. Boie is chaplain for the filipino community in our diocese.

There will be no church coffee in the hall this time but fr. Boie has promised to return to our parish once a month – so there will be plenty of time for celebration later.

Onsdag 23. april kl 18:00 feirer p. Amando B. Alfaro (fr. Boie) Messe i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Fr. Boie er sjelesørger for den filippinske kontigenten i vårt bispedømme. Det blir ingen kirkekaffe etter messen denne gangen, men siden fr. Boie har lovet å komme på regelmessige besøk, blir det nok av tid for feiring ved en senere anledning.