Torsdag 1. mai kommerDHÅ bispedømmets generalvikar monsignore Hai til Vår Frue menighet for å meddele konfirmasjonens sakrament til 33 ungdommer. På grunn av det store antallet er konfirmantgruppen delt i to slik at det feires Messe kl 11:00 og kl 13:00. Alle benkeradene er reservert konfirmantene og deres familie.

Etter hver Messe er det mottagelse i menighetssalen.

Dersom du vil vite hvem som skal konfirmeres i hvilken Messe kan du sjekke her.