I høymessen idag ønsker Vår Frue menighet velkommen til sin nye kapellan, pastor Michael Duong Duy Nguyen. Etter messen er det velkomst i menighetssalen med kaker og kaffe.

Pastor Michael skal i tillegg til å jobbe i vår menighet ha ansvar for vietnamesisk sjelesorg i Larvik og Sandefjord. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til oss.