I disse dager skal alle registrerte husstander med barn i katekesealder ha mottatt brev fra menigheten. Dette brevet ligger også tilgjengelig på hjemmesiden under «katekese» for de av dere som ennå ikke er registrert.

Første katekesedag er lørdag 6. september kl 11:00.

På hjemmesiden ligger det også et registreringsskjema som alle barna må fylle ut.