2014-09-24 18.35.20Idag var det messe på tagalog for den filippinske gruppen i Vår Frue Menighet. Father Boie kom fra Oslo for å besøke oss og vi hadde en hyggelig kirkekaffe etterpå. På kirkekaffen ble det servert tradisjonell filippinsk mat.

Det er messe på tagalog hver 4. onsdag i måneden kl 17:00. Du kan sjekke menighetens kalender på hjemmesiden for mer informasjon.

Today we celebrated Mass in Tagalog with the Filipino group of Our Lady’s Parish in Porsgrunn. Father Boie from the chaplaincy came from Oslo to visit us and we gathered for a sharing of food after the Mass. At our meeting we shared tradistional Filipino food.

Mass in Tagalog is celebrated every 4th Wednesday of the month at 17:00. You can check the parish calendar on the website for more information.