Samling med den filippinske gruppen

2014-09-24 18.35.20Idag var det messe på tagalog for den filippinske gruppen i Vår Frue Menighet. Father Boie kom fra Oslo for å besøke oss og vi hadde en hyggelig kirkekaffe etterpå. På kirkekaffen ble det servert tradisjonell filippinsk mat.

Det er messe på tagalog hver 4. onsdag i måneden kl 17:00. Du kan sjekke menighetens kalender på hjemmesiden for mer informasjon.

Today we celebrated Mass in Tagalog with the Filipino group of Our Lady’s Parish in Porsgrunn. Father Boie from the chaplaincy came from Oslo to visit us and we gathered for a sharing of food after the Mass. At our meeting we shared tradistional Filipino food.

Mass in Tagalog is celebrated every 4th Wednesday of the month at 17:00. You can check the parish calendar on the website for more information.

Filipino Mass

BoieOn Wednesday the 18th of June Fr. Boie from the Filipino Chaplaincy will come to Porsgrunn to celebrate Mass. Mass starts at 17:00.

Following Mass there will be a gathering in the parish hall. Welcome.

Onsdag 18 juni kommer fr. Boie fra Filipino Chaplaincy til Porsgrunn for å feire Messe. Messen begynner kl 17:00.

Etter Messen er det samling i menighetssalen. Velkommen.