oppstandelsen

Kristus er oppstanden, halleluja halleluja!
Ja, han er sannelig oppstanden, halleluja halleluja!

Prestene i Vår Frue Kirke ønsker alle i menigheten en velsignet påskehøytid.

 

Christus resurrexit! Resurrexit vere!
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Christ is risen! Truly, He is risen!
¡Cristo ha resucitado! ¡En verdad ha resucitado!
Christos tensiou! Bahake tensiou!
Si Kristo ay nabuhay! Totoo! Siya nga ay nabuhay!