En samtalegruppe om katolsk tro og kristenliv

Troskurset er et tilbud til alle (både katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å vite mer om katolsk tro og kristenliv. For de som tar sikte på å bli tatt opp i den katolske kirkes fellesskap danner kurset grunnlaget for forberedelsen til dette. Kurset går over ett kalenderår.

Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro, lære og praksis.

Kurset er gratis og som lærebok brukes kompendiet til katekismen. Denne selges i bokskapet på søndager.

Kurset krever påmelding, så ta kontakt på porsgrunn@katolsk.no eller ring menighetskontoret dersom du ønsker å delta.

Gruppen samles normalt 1. og 3. torsdag i måneden kl 19:00-21:00.

Datoer for høsten 2016: 1. og 15. september, 6. og 20. oktober, 3. og 17. november, 1. og 15. desember.