«Kristus kommer til alle som vil motta ham»

I et brev til de troende skriver biskop Bernt I. Eidsvig at for å begrense koronasmitte kan påskeplikten oppfylles helt frem til festen for det hellige kors, den 14. september.

Videre nevner han at selv om myndighetene åpner for «arrangementer» med opptil 50 deltagere gjelder bestemmelsen om å holde en avstand på én meter ubetinget, og at bispedømmet arbeider med en veileder for å fastslå hvordan kommunionen kan deles ut på en verdig og samtidig medisinsk forsvarlig måte.

«Mitt håp er at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien endelig er temmet. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet.»

Biskop Bernt avslutter med følgende oppmuntring: «Uansett hvor sterkt vi savner messen og fellesskapet, er det ingen grunn til å fortvile. Kristus kommer til alle som vil motta ham; han hører vår bønn, og kjenner vår nød. Dersom mottagelsen av sakramentet ikke er mulig, så er vår lengsel hellig og vårt savn en velsignelse. Jeg ber Gud velsigne og beskytte dere alle.»

 

Les hele brevet HER.