Gradvis gjenåpning av Vår Frue Kirke

Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer i Norge. Biskop Bernt I. Eidsvig tar sikte på at det mot slutten av denne uken kan feires messer for maksimum 50 troende i de fleste av bispedømmets kirker.

Bispedømmet arbeider nå med en veileder/retningslinjer som skal gi føringer for både liturgiske og praktiske aspekter når det nå igjen åpnes opp for messer. Veilederen er forhåpentlig klar om kort tid.

Så fort vi får veilederen fra bispedømmet vil vi forberede en gradvis gjenåpning av Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Retningslinjer og bestemmelser for gjenåpningen vil kunngjøres her i etterkant av menighetsrådets møte fredag 8. mai.

Kilde: www.katolsk.no