Myndighetenes gradvise gjenåpning av samfunnet i forbindelse med koronapandemien gjør at det nå er mulig å feire messe med inntil 50 deltagere – så lenge de generelle smittevernreglene som til enhver tid gjelder blir fulgt. Disse reglene fastsettes av myndighetene.

Det vil fortsatt være mulig å se strømming av messer på http://www.katolsk.no, facebook og youtube fra St. Olav domkirke og andre fra inn- og utland, og biskop Bernt I. Eidsvig poengterer at fritaket fra messeplikt gjelder fremdeles.

Siden det er størrelsen på kirkerommet som begrenser antall deltagere, da det må være minst én meters avstand mellom hver deltager/husstand, må ditt ønske om å delta i en messe gjøres gjennom påmelding til oss.

Du kan gi oss beskjed om at du gjerne vil delta på messe
– ved å sende epost til porsgrunn@katolsk.no (anbefales), eller
– ringe menighetskontoret i åpningstiden (tirsdag-torsdag kl 10:00-14:00) på 35 55 07 93.

Frist for påmelding til nærmeste søndag er torsdag kl 12:00. For deltagelse i den polske messen fra og med søndag 17. mai kl 16:00, vennligst ta kontakt direkte med p. Hallvard.

Når du tar kontakt med oss trenger vi å vite
– ditt fulle navn og telefonnummeret vi kan kontakte deg på for å bekrefte, og eventuelt
– antall (husk at du kan bare melde de som bor i din husstand) og deres fulle navn.

Vi vil ta kontakt med deg på telefon torsdag formiddag før den aktuelle messen du får billett til for å bekrefte om du har mulighet til å delta på den aktuelle messen og eventuelt hvor mange i din husstand som også blir med.

Det vil ikke være mulig å delta i messefeiring uten bekreftet påmelding.

Listen over deltagere i hver messe vil bli oppbevart på menighetskontoret kun så lenge en eventuell smittesporing kan være aktuell. Deretter blir den makulert.

Første tilgjengelige messe for påmelding er søndag 17. mai, deretter blir messene lagt ut fortløpende på kalenderen på denne hjemmesiden. Det vil ført opp ekstra messer etter behov. Messer i distriktene er utsatt inntil videre.

De som ikke blir kontaktet for å delta i messene nærmeste søndag vil automatisk være på listen over mulige deltagere ved neste aktuelle messe.

Husk at dersom du smittet eller syk (selv om du har milde symptomer) så har du ikke mulighet til å delta i messen. En smittevernveileder vil være tilgjengelig i våpenhuset.