1. Katekeses saker: – Christian Francis Aaning er fra nå av katekeses kordinatør. Følg vsn. på FB-Vår Frue – Katekese med alt informasjon angående med første kommunion
 2. HUSK! å melde seg uansett for messer på både lørdag og søndag. Selv om kirkens rom har nå mer plass enn før, men ikke glemmer å la seg registert på forhånd for å unngå dessverre nektelse fra vakt-personer!
 3. Fra Oktober skal jeg øker antall søndagsmesse med 2 ektra messer, en på lørdag kl.18:00 og en på søndag fromesse, kl.09:30. Dersom det blir UTENDØRS messe på søndag bortfaller fromesse kl. 09.30
 4. Til syvende og sist, Følg etter kalender (hverdag) om messeforandring. Tusen hjertelig takk.

Viktige datoer:

 • 18 Oktober (Søndag) kl.13.00 – Katekese ekstra undervisning med skriftemål, eventuell med foreldres møte med p. Joseph
  • Gå igjennom Katekese året og ritual for skriftemål. Det utføres skriftemål i Kirken med P. Joseph.
 • 23 Oktober (Fredag) Generalprøve/Øvelse i Kirken
  • Gruppe 2 kl.16.00
  • Gruppe 1 kl.18.00
 • 24 Oktober (Lørdag)
  • Gruppe 1 kl. 11.00
  • Gruppe 2 kl. 13.00

Saker som ble diskutert:

 • Samling etter messen i menighetssalen utgår pga Covid-19.
 • 5stk totalt per familie inkludert kommunions barnet.
 • Kunngjøringer generelt vedrørende Katekese må sendes til P.Joseph før Søndager.
 • Fotograf må komme 23 Oktober for å gå igjennom programmet for 24 Oktober. Bilder av hver enkelt sammen med presten må tas rett etter messen. Etter messen for gruppe 1 så tas det felles bilde sammen med gruppe 2 før ny messe starter for gruppe 2.