På initiativ fra noen troende feirer p. Hallvard Hole Mikkelsmesse i Mikaelshulen ved Norsjø (Skien) 29. sept kl.13.00.

Det blir et enkelt program med messe, lunsj og felles rosenkrans (ferdig ca. 15.30). Ta med turstol, antibac og niste, og ta på ordentlige sko! Også her gjelder begrenset antall (50) og påmelding skjer til p. Hallvard på Hallvard.Hole@katolsk.no eller via sms til 40750153 (med navn og tlf.nr.).

Det er 1,5 km. vandring fra parkeringsplassen til hulen, og her bør man regne en god time. Felles avgang fra parkeringsplass kl. 11.45. Traseen preget av enkelte bratte stigninger og skråninger, og et par steder innebærer det klatring. Det er tilrettelagt med tau, rekkverk og ekstratrinn, men her skal man ha styrke i både bein og armer for å ta seg fram. Det betyr også at man må ha egnede sko til turen.

Hvis man er usikker på om man vil klare det, bør man kanskje la være. Traseen er også slik at hvis det har regnet mye i forkant, eller det er dårlig vær på selve dagen, blir arrangementet avlyst.