1. Requiem og jordfestelse av trappistmunken Robert K. Anderson O.C.S.O skjer fra Atrå kirke onsdag den 7. oktober kl. 12.00. DERFOR BLIR DET INGEN MESSE Kl.11.00

2. Hver første ondsdag i måned blir det rosenkrans med Elisabethsforening kl. 18:00 og følger med møte kl. 18.30

3. Vuong, menighets sekretær skal ha høstensferie fra onsdag 7.10 tom. tirsdag 13.10, derfor ring ham om melding til neste søndag gjerne på tirsdag.

4. Messe på norsk i Notodden på fredag 09.10,  kl. 19.00

5. Messe på vietnamesisk neste søndag 11.10, kl. 14.00

6. Husk! Oktober er rosenkransmåned, la oss be rosenkrans hverdag.

7. Vi gratulerer hjerteligst Trondheim bispedømmet med sin ny biskop Erik Varden som var ordinert igår.