Jeg minner alle om levering listen til de avdøde som du ønsker meg å be for i hele november skal leveres senest søndag 01.11.
Vi skal besøke graveplass Eidanger på søndag 01.11 kl. 13.00,
og Østre kirkegård på onsdag 04.11 rett etter messe.
Husk å påmelde til registrering også på allesjelersdag på mandag 02.11, kl. 18.00.