ASKEONSDAG 17. FEBRUAR 2021 – Messe kl.11.00 og 18.00

Husk! å melde seg på (porsgrunn@katolsk.no)

Askeonsdag innleder fastetiden, og er en viktig dag i kirkeåret. Askeonsdag er sammen med langfredag den ene av de to dagene i året da alle voksne, friske katolikker (fra 18 til 60 år) er forpliktet til faste og abstinens. Ungdom over 14 år er forpliktet til bare abstinens (ikke kjøtt), dvs. at vi spiser mindre og enklere enn vanlig og at vi avstår fra kjøtt. Tradisjonen med velsignelse av asken og utdelingen av askekorset er vanskeliggjort av den rådende situasjonen. Derfor husk at Presten skal ta asken og strør den i korsform over den enkeltes hode bare (ikke pane), uten å si noe.

Etter messe med askevelsignelse kl.11.00 og 18.00 skal jeg – i ½ time – vente til de som dessverre ikke kan delta selv i messe, kan komme inn i kirken for å ta imot velsignet aske.

  • folk kan få med seg hjem små mengder velsignet aske og så selv dele den ut hjemme. Her bør man også lese en av bibeltekstene fra messeboken
  • velsignet aske kan deles ut ved de påfølgende ordinære messer (første søndag i fasten, annen søndag i fasten osv., men også ved hverdagsmesser i begynnelsen av fastetiden).