KORSVEI I FASTETID.

Husk! i fastetid har vi alltid KORSVEI på hver onsdag og fredag 1/2 time før messe. Følg etter menighetens kalender på menighets hjemmeside.

Korsveien stasjon 8