Kjære menigheten,

Pga. korona virus tapte menigheten sine inntekter for både år 2020 (kr. 375.000) og 2021 (minst 250.000). Samtidlig må vi (i løp av 4 år) bidrag til OKB kr. 337.598 for å nedbetale tilbake etter dømt om registreringsfeil. Og ikke minst kirken vår må i år 2021 repareres!

Dessuten mister vi etter adversel brev fra OKB for år 2021 slik:

–              Menigheten vil få estimert 625 færre medlemmer som i stedet blir medlemmer i den nye menigheten på Kongsberg.

–              10 % av inntektene fra offentlig tilskudd gis som støtte til den nye menigheten.

–              En annen ting som påvirker tilskuddet til menighetene er økning i prestelønn for 2021.

Derfor etter alt dette ulempe. må jeg og finnans råd jobbe for å finne ut noen løsninger.

  1. Første å fremst må vi alle hjelpe menigheten ved å prøve å gi mer i kollekt eller gaver gjennom vipps (19038), fast avtalegiro eller bankkontonr. 6251.05.17275
  2. I tillegg har vi bestemt å nedbemanninge med vaskestilling (vasker kirke, menighetssal, rødt hus, og prestegård) derfor må vi all (de som kan, fra de forskjellige grupper) bidrag til denne oppgave. Herved vil jeg be dere alle som har tid til, og vil være med på «vaske grupp« meld seg snarest til meg (98079613 eller porsgrunn@katolsk.no) slik at jeg kan lage en timeplan for vasking.
  3. Vi må huske fra nå av prøve å finne en måte å spare på fra forskjellige kanter.

Jeg vet at det er ikke lett både for meg og for dere alle, men sammen kan vi finne en lettere vei etterhvert og løfte menighetens økomomisk situasjon opp etter et par år.

Men først og fremst la oss fortsatt å be for denne pandemien kommer snarest til enden.

Måtte Gud velsigne oss alltid, og bevare oss alle i sin kjærlighet & fred.

Deres sogneprest, p. Joseph