Høymesse på kommende søndag 22.08 skal være utendørs.

Høymesse kl.11.00 på kommende søndag 22.08 skal være utendørs. Ingen påmelding.