23 September 2021 (Torsdag) kl.17.00 – Katekese ekstra undervisning med skriftemål

* Gå igjennom Katekese året og ritual for skriftemål. Det utføres skriftemål i Kirken med P. Joseph.

– 24 September 2021 (Fredag) Generalprøve/Øvelse i Kirken (NB: Christian Aanning Inndeling av Grupper)

* Gruppe 1 kl.17.00 (Porsgrunn + Skien) Estimert 15stk

* Gruppe 2 kl.18.00 (Øvrige) Estimer 15stk

– 25 September 2021 (Lørdag) FØRSTE-KOMMUNIONSDAG

* Gruppe 1 kl. 11.00 (Porsgrunn + Skien)

* Gruppe 2 kl. 13.00 (Øvrige)