KJÆRE KONFIRMANTER OG SINE FORELDRE,

Snart skal vi med glede feire konfirmasjonsmesse med våre 21 konfirmanter (bare de som er inkludert/godkjent). Men pga. pandemi har vi IKKE tid nok for å gi dem kunnskap gjennom undervisning. Derfor ønsker Thomas at vi skal ha to siste lørdager før konfirmasjonsdagen for å kunne fullføre undervisningen for konfirmantene.

Undervisningen skal være på lørdag 11.09 og 18.09, starter fra kl.11.00 til 13.30

Alle konfirmantene er obligatorisk møtet opp i disse lørdager med papir og pen, samtidig noe mat om dere vil. Dersom du IKKE møter opp til konfirmasjonsundervisning, vil det sikkert påvirke om du er med eller ikke på listen til konfirmasjonsdag.

Beskjed til foreldre, at jeg vil møte med dere mens konfirmantene er i undervisning på siste lørdag 18.09 for diskuterer sammen med dere om hvordan skal vi arrangere konfirmasjonsdagen. Det er en viktig sak at (minst en av) foreldre må være med på møte. Møte skal være kl.11.00, og holdes ute om det er ikke regn, eller i kirken dersom det regner.

Jeg ber dere foreldre, må hjelpe og samarbeide med meg om dette for deres barn skyld.

Mvh.

p. Joseph, sogneprest.