Med bakgrunn av en økende smittetrend i Skien og Porsgrunn den siste tiden har vi besluttet at vi nå for Katekese 04.September KUN inviterer barn som skal følge Første Kommunions Undervisning. Det vil si kun 3.Klasse og de som skal motta Kommunion i Juni 2022.

Dette er veldig leit, men vi håper at vi sammen kan samles igjen så raskt det lar seg gjøre. 

Vi har ennå ikke mottatt noen oppdatering fra Kommunen angående leie av undervisningsrom på Østsiden Skole. Som dere vet så har vi ikke kapasitet til å samle alle trinn på grunn av plass mangel, derfor har bl.a Konfirmantene undervisning hver 2.Lørdag i måneden. Pater Joseph følger opp dette..

Derfor blir det slik:

04.September KUN Første Kommunionsbarn 3.Klasse.

11. og 18. September KUN Konfirmanter (som normalt)