02.Oktober 2021 Kl.10.00-13.00 inviterer vi 1-7.trinn til katekese undervisning. Messen utgår pga. konfirmasjons messe denne dagen. Barna hentes i Prestegården 13.00. Oppmøte i Prestegården 10.00. Foreldre må ikke forlate prestegården før de har fylt ut og levert skjema for påmelding til Katekesen.

Husk innbetaling av årsavgift for katekese 2021/22 i hh. til informasjon i invitasjons dokumentet på gruppen.

Må har med seg matpakke og drikke. Spesielt med skrivesaker og riktig klær til riktig årstid slik at barn ikke blir syke.

Vell møtt!