Etter menighetsråds møte på onsdag 10.11, var det enighet til kirkekaffe-list som skal fordeles slik i hvermåned:

Første søndag: Filippinsk gruppe

Andre & Fjerde søndager : Vietnamesisk gruppe

Tredje søndag: Elisabeth/norsk gruppe og +++

Femte søndag: Eritreisk gruppe