Menighetens sekretær kommer til å være fravær i kanskje 2-3 måned, derfor trenger sognepresten hjelp av denne oppgaven med takknemlighet. Meld seg til sognepresten de som vil hjelpe til. Kanskje for noen timer i en dag eller noen dager som det passer!
Tusen hjertelig takk.