Regjeringen og helsemyndighetene har opphevet alle nasjonale tiltak. Det betyr at menighetene kan vende tilbake til det normale uten noen begrensninger.

  • Kravet om 1- meters avstand er opphevet
  • Kravet om munnbind er opphevet
  • Kravet om «faste tilviste plasser» er opphevet
  • Gudstjenester og annen liturgi kan holdes som normalt
  • Arrangementer som katekese, kirkekaffe, samlinger, aktiviteter for barn og unge mm. kan foregå uten begrensninger
  • Billettsystemet er tatt ut av drift

Gjelder fra Lørdag 12. februar 2022 kl. 10.00

Derfor ønsker jeg alle ministranter tilbake med munnbind (en kort stund til)

Tusen hjertelig takk.