I dine hender overgir jeg min ånd,

du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.” Salme 31,6

født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland

døde 07.02.2022 på St. Josephsøstrenes Hjem,

Grefsen/Oslo, Gladsvei 23

Rekviem onsdag den 16.02.2022 kl. 11.00

i  St. Josephsøstrenes Kapell på Grefsen, 3. etasje

etterpå begravelse på Grefsen Kirkegård

Sr. Lioba Herbert ble født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland.
I 1950 inntrådte hun i postulatet i Albachten hos St. Josephsøstrene.
Hun avla sine evige løfter den 08.09.1955 på St. Joseph Institutt i Oslo,
etter å ha hatt novisiatet på Vor Frue Villa.
Hun var Rektor på St. Sunniva skole i tre år.
Etter at hun ble pensjonist flyttet hun til menigheten i Porsgrunn
og overtok som menighetssekretær og leder for katekesen.
Fra 1993 til 2002 var hun i Porsgrunn menighet.
2002 flyttet hun til Akersveien 4-6.
2006 kom Sr. Lioba til Grefsen og ble i de siste årene pasient på vår
sykeavdeling på Grefsen. Hun døde med søstre rundt seg som sang og ba.
Sr. Lioba ga sitt liv tilbake til Gud på en meget fredelig måte.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.
Hun er vår forbeder hos Gud. La oss be for våre avdøde.

St. Josephsøstrene

http://www.stjoseph.no/