Kjære medbrødre,

Fra og med palmesøndag – den 10. april – gjeninnføres messeplikten etter samme regler som tidligere. Jeg ber prestene kunngjøre dette i helgens messer.

Plikten gjelder ikke ubetinget. Personer som har alvorlig, smittsom sykdom, bør holde seg hjemme. Andre som lider av «underliggende» sykdommer, bør be fastlegen om råd.

Det har de siste uker vært en særskilt glede å erfare at messbesøket synes å være tilbake til det normale helt av seg selv.

Vennlig hilsen,

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo