Med fullt av sorg vil jeg fortelle alle at vår kjære sakristant Cathrine Marie Craemer Nes har forlatte oss fra igår. Hun skal begraves mes messe på torsdag 21.04, kl.12.00
La oss alle be for hennes sjel skal hviles i fred. Måtte Gud, den barmhjertige, skal åpne himmel for henne..Tusen hjertelig takk for alt Du har gjort/bidrag for vår menighet.