Pinsehelgen 2022 er også konfirmasjonshelg i Vår Frue. 9 konfirmanter, 5 piker og 4 gutter med ulik nasjonal og etnisk bakgrunn, mottok fermingens sakrament i vår felles, universelle Kirke.

Årets konfirmanter: Første rekke fra venstre:Jeanette Hammer, p. Joseph, Leah Bjørbekk, Natalia Jozwicka, Sigurd Beier-Fangen. Bakre rekke: Emma Levai, Jakub Kryjak, Tara Romaniuk, Alexander Rise og Fabius Gasarasi.

Fredagen før konfirmasjonsdagen – Pinseaften, lørdag 4. Juni, var de 9 konfirmantene samlet til generalprøve under pater Josephs ledelse. Det var en konsentrert gruppe ungdommer som gjennomgikk ritene en siste gang før den store dagen.

P. Joseph i dialog med Jeanette.

20 samlinger – 2 år

Det er bispedømmets Generalvikar, Monsignor Francis Hai som, sammen med pater Joseph, deler fermingens sakrament. Dermed mottar ungdommene, etter 20 samlinger i løpet av 2 år, det sakramentet som fullender dåpen; i den utgytes Den Hellige Ånds gave over oss. Samlingene, som er en del av menighetens katekese, ledes av Peter Thomas Fraenkl.

Det gjelder å ha full kontroll på mange kompliserte bevegelser!

Et fullt og helt ansvarlig medlem

Et menneske som frivillig bestemmer seg for å leve et liv som Guds barn, og påkaller Den Hellige Ånd gjennom tegnene håndspåleggelse og salving, mottar styrke til å vitne, i ord og gjerning, om Guds kjærlighet og allmakt. Disse ungdommene er nå fullt og helt ansvarlige medlemmer av Den katolske kirke.

En ferming – eller konfirmasjon – er et stort løft for menigheten. Som så ofte, er det Lieu Manh Duong som står for dekorasjonene.