Vi inviterer til

Synodal prosess i menighetssalen tirsdag 8. november kl. 18.45 – 20.30 (etter messen).

Hva er dette?

Pave Frans ønsker at vi alle skal delta i en fornyelsesprosess i Kirken. Vi skal lytte til hverandre, og vi skal lytte til Gud, for å bygge en bedre Kirke.

Temaet for dette første møtet er fellesskap, og tanker og innspill fra vår menighet vil bringes videre til Pastoralrådet i OKB.

Hva skjer på møtet?

Alle er velkommen! Vi vil jobbe i grupper, og gruppene vil få utdelt spørsmål til samtale. Målet er å bygge gode relasjoner.

Vi serverer te og kaffe!

Har du spørsmål? Kontakt menighetskontoret eller menighetsrådsleder.

Påmelding til menighetskontoret innen mandag 7. november: porsgrunn@katolsk.no